Miljöarbete
Att aktivt ta ansvar för miljön är en självklarhet för oss som måleri. Det handlar inte bara om våra målares välbefinnande och hälsa. I lika stor utsträckning handlar det om de människor som bor och verkar i och omkring de utrymmen och miljöer som vi målar om.

Under de senaste åren har en anpassning från lösningsmedelsbundna till vattenburna färger skett.
Tillverkare och producenter har lagt ner många forskningstimmar för att ta fram målningssystem som uppfyller dina och våra krav på hållbarhet och enkel applicering. Även inom måleriet pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att skona miljön maximalt.
På Byggmåleri har vi till exempel investerat i en avancerad anläggning för rening av tvättvattnet. Vi har även ett väl utvecklat system för källsortering.

I syfte att ta mesta möjliga miljöhänsyn samarbetar vi mycket nära med våra huvudleverantörer Alcro och Jotun. Med dessa båda som samarbetspartners kan vi dra nytta av de samlade resurserna och erfarenheterna hos två av Nordens största färgföretag.
 
  Skriv ut sidan